Εκτίμηση Κάθαρσης Κρεατινίνης κατά Cockcroft και Gault
Στοιχεία:
Φύλο   Άνδρας (1)
  Γυναίκα (0.85)
Ηλικία  
Κρεατινίνη Ορού  
Βάρος  

Αποτέλεσμα:

Κάθαρση Κρεατινίνης  
 
Ακρίβεια Δεκαδικού: