Κλίμακα Υπνηλίας κατά Epworth
Κατάσταση / Πιθανότητα Αποκοίμισης:
Όταν κάθομαι και διαβάζω
  Καμία πιθανότητα αποκοίμισης (0 βαθμοί)
  Μικρή πιθανότητα αποκοίμισης (1 βαθμός)
  Μέτρια πιθανότητα αποκοίμισης (2 βαθμοί)
  Μεγάλη πιθανότητα αποκοίμισης (3 βαθμοί)
Όταν παρακολουθώ τηλεόραση
  Καμία πιθανότητα αποκοίμισης (0 βαθμοί)
  Μικρή πιθανότητα αποκοίμισης (1 βαθμός)
  Μέτρια πιθανότητα αποκοίμισης (2 βαθμοί)
  Μεγάλη πιθανότητα αποκοίμισης (3 βαθμοί)
Όταν κάθομαι άπραγος/η σε δημόσιο χώρο
  Καμία πιθανότητα αποκοίμισης (0 βαθμοί)
  Μικρή πιθανότητα αποκοίμισης (1 βαθμός)
  Μέτρια πιθανότητα αποκοίμισης (2 βαθμοί)
  Μεγάλη πιθανότητα αποκοίμισης (3 βαθμοί)
Όταν κάθομαι για μία ώρα ως συνεπιβάτης/ις στο αυτοκίνητο
  Καμία πιθανότητα αποκοίμισης (0 βαθμοί)
  Μικρή πιθανότητα αποκοίμισης (1 βαθμός)
  Μέτρια πιθανότητα αποκοίμισης (2 βαθμοί)
  Μεγάλη πιθανότητα αποκοίμισης (3 βαθμοί)
Όταν ξαπλώνω το απομεσήμερο για ανάπαυση
  Καμία πιθανότητα αποκοίμισης (0 βαθμοί)
  Μικρή πιθανότητα αποκοίμισης (1 βαθμός)
  Μέτρια πιθανότητα αποκοίμισης (2 βαθμοί)
  Μεγάλη πιθανότητα αποκοίμισης (3 βαθμοί)
Όταν κάθομαι και συνομιλώ με κάποιον/α
  Καμία πιθανότητα αποκοίμισης (0 βαθμοί)
  Μικρή πιθανότητα αποκοίμισης (1 βαθμός)
  Μέτρια πιθανότητα αποκοίμισης (2 βαθμοί)
  Μεγάλη πιθανότητα αποκοίμισης (3 βαθμοί)
Όταν κάθομαι ήσυχα μετά το μεσημεριανό (καθόλου αλκοόλ στο μεσημεριανό)
  Καμία πιθανότητα αποκοίμισης (0 βαθμοί)
  Μικρή πιθανότητα αποκοίμισης (1 βαθμός)
  Μέτρια πιθανότητα αποκοίμισης (2 βαθμοί)
  Μεγάλη πιθανότητα αποκοίμισης (3 βαθμοί)
Όταν κάθομαι στο αυτοκίνητο ακινητοποιημένος/η για λίγα λεπτά λόγω κίνησης
  Καμία πιθανότητα αποκοίμισης (0 βαθμοί)
  Μικρή πιθανότητα αποκοίμισης (1 βαθμός)
  Μέτρια πιθανότητα αποκοίμισης (2 βαθμοί)
  Μεγάλη πιθανότητα αποκοίμισης (3 βαθμοί)

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίων:

Ερμηνεία