Πρόβλεψη 10ετή Στεφανιαίου Κινδύνου κατά Framingham για Άνδρες
Ηλικία
   
Ολική Χοληστερόλη (mg/dL)
  < 160 (-3 βαθμοί)
  160-199 (0 βαθμοί)
  200-239 (1 βαθμός)
  240-279 (2 βαθμοί)
  > 279 (3 βαθμοί)
HDL Χοληστερόλη (mg/dL)
  < 35 (2 βαθμοί)
  35-44 (1 βαθμός)
  45-59 (0 βαθμοί)
  > 59 (-2 βαθμοί)
Αρτηριακή Πίεση (mm Hg)
   
  Διαβητικός; (2 βαθμοί)
  Καπνιστής; (2 βαθμοί)

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίων:

Ερμηνεία

Πρόβλεψη 10ετή Στεφανιαίου Κινδύνου κατά Framingham για Γυναίκες
Ηλικία
   
Ολική Χοληστερόλη (mg/dL)
  < 160 (-2 βαθμοί)
  160-199 (0 βαθμοί)
  200-279 (1 βαθμός)
  >= 280 (3 βαθμοί)
HDL Χοληστερόλη (mg/dL)
  < 35 (5 βαθμοί)
  35-44 (2 βαθμοί)
  45-49 (1 βαθμός)
  50-59 (0 βαθμοί)
  >= 60 (-3 βαθμοί)
Αρτηριακή Πίεση (mm Hg)
   
  Διαβητική; (4 βαθμοί)
  Καπνίστρια; (2 βαθμοί)

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίων:

Ερμηνεία