Οι ιατροί είναι πιστοποιημένοι χρήστες του ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησης από τον "Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)".

Συγκεκριμένα υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης μηνιαίας ή τρίμηνης συνταγής, καθώς και παραπεμπτικού παρακλινικών (εργαστηριακών και απεικονιστικών) εξετάσεων/δοκιμασιών.

Παρακαλείστε να προσκομίζετε το θεωρημένο ατομικό βιβλιάριο ασθενείας με έγκυρο Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), συνοδές ιατρικές γνωματεύσεις καθώς και δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, αν ο/η ασθενής δεν δύναται να προσέλθει.