Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έλευση του προς εξέταση ατόμου στον χώρο των ιατρείων μας, ειναι εφικτή η κατ' οίκον καρδιολογική, παθολογική ή ψυχιατρική εξέταση του πάσχοντος κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης με τον/την αντίστοιχο ιατρό.