Εκτίμηση Βασικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΒΕΚ) κατά Harris και Benedict
Στοιχεία:
Βάρος  
Ύψος  
Ηλικία  

Αποτελέσματα:

ΒΕΚ για Γυναίκες  
ΒΕΚ για Άνδρες  
 
Ακρίβεια Δεκαδικού: